HemProgramAnmälanAktuelltOm Uppsala HR ArenaKontakt

Att leda sig själv på framtidens kontor

22 maj 2018, 9-16.30 i centrala Uppsala

Arbete kan utföras var som helst, när som helst. Arbete är gränslöst och flexibelt, på ont och på gott. Det är en del av digitaliseringens möjligheter och det har förändrat förutsättningarna för hur moderna kontor och arbetsplatser utformas. Det är också en av orsakerna till att allt fler organisationer går över till aktivitetsbaserade kontor. Medarbetare kan i allt högre grad sitt sätt att planera och lägga upp arbetet – även i den fysiska miljön. 

I övergången till nya kontorslösningar utmanas invanda arbetssätt. Detta ställer krav både på individen och på organisationen. Hur rekryterar och utvecklar vi medarbetare som klarar att leda sig själva i de nya kontorsmiljöerna? Hur kan organisationen stötta för att de ska prestera väl och må bra?

I övergången till nya kontorslösningar utmanas invanda arbetssätt. Detta ställer krav både på individen och på organisationen. Hur rekryterar och utvecklar vi medarbetare som klarar att leda sig själva i de nya kontorsmiljöerna? Hur kan organisationen stötta för att de ska prestera väl och må bra?
Självledarskap - en nödvändig kompetens
Självledarskap handlar mycket om att kunna styra upp sin arbetsvardag, att hitta bra arbetssätt där man får jobbet gjort, mår bra och hittar former för samverkan med andra. Organisationen behöver hitta strategier för att rekrytera medarbetare med förmåga till självledarskap, och samtidigt utveckla denna kompetens i organisationen.

Lena Lid Falkman är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Florida State University. Hennes forskningsområde är ledarskap och kommunikation. Lena har drivit forskningsprojektet Framtidens Kontor kring aktivitetsbaserade kontor kring aspekten självledarskap och ledarskap.

Arbetsmiljö för prestation och hälsa 
Det går att se att arbetsmiljöns fysiska utformning påverkar välmående och mentala förmågor som koncentration och minne. Egenkontroll, höga arbetskrav och digital stress påverkar arbetstrivsel och kan medföra kognitiva besvär och allmän stress. Hur kan vi forma våra arbetsplatser och arbetssätt – fysiskt och psykosocialt - för att stärka medarbetares prestationsförmåga och välbefinnande?

Cecilia Stenfors är forskare vid Karolinska Institutet och University of Chicago. Hon forskar om hur yttre miljö och inre biologiska faktorer påverkar kognitiva förmågor och mental hälsa. Bland annat har hon studerat hur olika arbetsmiljöer, så som aktivitetsbaserade kontor, samt naturmiljöer, kan påverka vår kognitiva förmåga.